Trávníkové směsi řady „VV“

Trávníkové směsi řady „VV“ ze Šlechtitelské stanice Větrov představují profi-program Osevy UNI, a.s. Choceň

Směsi „VV“ navrhuje a vyrábí Šlechtitelská stanice Větrov s využitím mnohaletých zkušeností se šlechtěním trav a na základě výsledků testování domácích i zahraničních odrůd v našich klimatických podmínkách.

Speciální a luxusní trávníkové směsi řady VV jsou určené především konečným odběratelům - golfovým hřištím, fotbalovým klubům, zahradnickým a stavebním realizačním firmám atd.

Do luxusních směsí používáme výhradně partie osiv s vysokou čistotou (naše podniková norma je v tomto ohledu přísnější než standardně používaná norma EU).

Jak se orientovat v nabídce směsí „VV“

OKRASNÉ SMĚSI slouží pro zakládání hustých jemných reprezentačních trávníků, které mají především pěkně esteticky působit a nepředpokládá se, že budou zatěžované. Základ směsí tvoří kostřavy červené trsnaté, krátce výběžkaté a dlouze výběžkaté, které se liší svým vegetačním rytmem a v trávníku se proto velmi dobře doplňují. Pravidelnou součástí osiv pro okrasné trávníky je také kostřava drsnolistá (dříve nazývaná kostřava ovčí), která vyniká především malou tvorbou hmoty, hustotou a suchovzdorností. Pro zmíněné přednosti jsme zachovali její relativně vysoké zastoupení ve směsích, přestože cena osiva kostřavy drsnolisté letos prudce vzrostla. Chceme-li, aby náš okrasný trávník odolával mírné zátěži sešlapáváním, je vhodné zvolit okrasnou směs s podílem lipnice luční či úzkolistých odrůd jílku vytrvalého.

HŘIŠŤOVÉ SMĚSI využíváme pro zásev trávníků, u kterých je prvořadým požadavkem jejich odolnost vůči sešlapávání a rychlá regenerace po poškození. Základ hřišťových směsí tvoří rychle rostoucí jílek vytrvalý, doplněný pomaleji se vyvíjející, ale vytrvalou lipnicí luční. Ta má za úkol zpevnit svými podzemními výběžky travní drn, omezit napadení trávníku plísní sněžnou a zlepšit celkový vzhled trávníku v době horka a sucha. Čím více času pro vypěstování trávníku máme, tím vyšší může být zastoupení lipnice luční. Naopak pro rychlé zlepšení trávníku dosevem volíme raději směsi s výraznou převahou jílku.

REKREAČNÍ SMĚSI jsou určeny pro zahradní, parkové a rekreační trávníky, které mají pěkně vypadat a přitom dobře snášet běžný provoz. Jejich složení představuje přechod mezi směsmi pro okrasné a hřišťové porosty, jsou proto druhově velmi pestré. Čím větší zátěž trávníku předpokládáme, tím vyšší by mělo být zastoupení jílku vytrvalého ve směsi. Naopak trávníky s důrazem na jejich estetickou funkci by se svým složením měly blížit trávníkům okrasným. Barevná rozmanitost nových odrůd jílku vytrvalého nám dnes dovoluje zvolit si odstín trávníku od svěže zelené až po temně zelenou.

GOLFOVÉ SMĚSI tvoří poměrně různorodou skupinu, ve které se odráží rozmanitost travních porostů na golfových hřištích. Některé z golfových směsí lze použít i pro zásev jiných druhů trávníků - směsi pro odpaliště či pro dráhy se svým složením blíží osivům pro zatěžované rekreační trávníky, směs pro rafy mohou nahradit osiva pro krajinné trávníky. Směsi pro jamkoviště bychom ale neměli používat pro zásev okrasných trávníků, pokud jim nejsme schopni zajistit ošetřování jako na greenech.

KRAJINNÉ SMĚSI jsou určené pro ozeleňování extenzivně ošetřovaných sadů, parků, komunikačních trávníků a podobných ploch. Vesměs jsou sestaveny z vytrvalých, nenáročných a pomalu rostoucích travních druhů. Výjimku představuje vzrůstná, rychle rostoucí protierozní směs a komunikační směs s kostřavou rákosovitou.

Špičkové zahraniční odrůdy použité ve směsích „VV 2020“

BARLICUM — nová generace odrůd jílku vytrvalého pro silně zatěžované, rekreační, hřišťové či golfové trávníky, vyniká odolností a regenerační schopností.

EUROPITCH — vitální, vzrůstná, rychle odnožující odrůda jílku vytrvalého s rychlou regenerací po poškození, a proto velmi vhodná pro všechny typy zatěžovaných trávníků, především hřišťových.

LINCOLNSHIRE — patří k nové generaci trávníkových odrůd lipnice luční, vyniká jemností listů, hustým a pružným drnem. Uplatní se ve všech typech trávníků.

RUBICON — lipnice luční vykazující vynikající výsledky v americkém systému hodnocení odrůd (NTEP), hustá, jemná, s vysokou odolností vůči většině chorob, včetně rzí.

MUSICA — dlouhodobě řazená mezi špičkové odrůdy kostřavy červené trsnaté, s celoročně pěkným vzhledem a vytrvalostí. Pravidelně zaujímá čelní místa v testech světového sortimentu odrůd, vyniká zejména v nízko kosených okrasných a golfových trávnících.

BARCHIP — nový člen v řadách kostřavy červené trsnaté, vyniká hustotou, nízkým vzrůstem a odolností vůči velmi nízkému kosení, je proto výborná na greeny.

BARJESSICA — novinka mezi dlouze výběžkatými kostřavami červenými, které se hustotou trávníku blíží krátce výběžkatým formám a platní se proto i v okrasných a golfových trávnících.

BARPEARL — odrůda kostřavy červené krátce výběžkaté se svěží zelenou barvou a hustým drnem. Je vhodná do okrasných i rekreačních trávníků, využití najde i ve směsích pro jamkoviště.

BARKING — špičková odrůda psinečku tenkého, tvoří mimořádně hustý drn a snáší velmi nízkou seč. Tyto vlastnosti ho předurčují k využití především do golfových greenů.

HERIOT — odrůda psinečku tenkého, má jemné listy, vytváří hustý drn a po celou vegetační sezónu si udržuje svěží zelenou barvu. Je vhodná pro okrasné i greenové trávníky.