Směsi pro okrasné trávníky

jsou určeny pro zakládání porostů, které mají sloužit především okrasným či reprezentačním účelům a nepředpokládá se, že budou výrazněji zatěžovány. Základ směsí tvoří tenkolisté kostřavy červené a kostřavy ovčí, doplněné lipnicí luční nebo psinečkem tenkým. Vytvářejí hustý jemný drn, pěkně zbarvený po většinu vegetační sezóny. Vyšlechtění nových úzkolistých odrůd jílku vytrvalého umožnilo využít v okrasných trávnících i tento travní druh.

Podrobné složení směsí

Okrasné univerzálníluxusnído suchado sucha bez lipnice lučnís jílkem vytrvalým
DruhOdrůdaVV-1VV-2VV-3/1VV-3/2VV-3/3
Jílek vytrvalýBarsignum    10
Barorlando    10
Kostřava červená
dlouze výběžkatá
Barjessica2410202515
Polka    15
Kostřava červená
krátce výběžkatá
Barpearl2015151015
Mirka 10 1010
Kostřava červená
trsnatá
Barchip1015101010
Musica1515101515
Kostřava drsnolistáShaun 153030 
Beacon10    
Lipnice lučníBarhelene 10   
Rubicon201015  
Psineček tenkýBarking1    

V průběhu roku může dojít k úpravě složení.

VV-1 okrasná univerzální směs

je druhově pestrá a proto schopná vytvářet pěkný trávník v nejrůznějších půdních i klimatických podmínkách. Přirozeným vývojem se v založeném porostu postupně prosadí odrůdy a druhy vhodné pro danou lokalitu. Směs je vhodná pro zásev většiny běžných okrasných trávníků.

VV-2 luxusní okrasná směs

je sestavena z nejkvalitnějších partií osiv špičkových domácích i zahraničních odrůd. Směs vytváří hustý, jemný a celoročně pěkně zelený trávník, který se navíc svou odolností vůči zátěži blíží rekreačním trávníkům. Ve směsi není zastoupen psineček tenký, proto je možné v případě potřeby zvýšit výšku kosení porostu, aniž by hrozilo nebezpečí rychlého zplstnatění trávníku.

VV-3/1 okrasná směs do sucha

má v porovnání s univerzální okrasnou směsí VV-1 výrazně zvýšený podíl suchovzdorné kostřavy ovčí (40%) a to jí umožňuje založit kvalitní okrasný trávník i na pozemcích s nedostatečnou závlahou či s nižší úrovní hnojení. Je málo vzrůstná a vytváří méně hmoty.

VV-3/2 okrasná směs do sucha bez lipnice luční

vytváří velmi homogenní a mimořádně úzkolistý porost, nenáročný na vláhu a na živiny (tzv. low-input trávník). Složení směsi pouze z kostřav červených a ovčích umožňuje ošetřit porost po zásevu selektivními graminicidy proti trávovitým plevelům a získat tak zcela bezplevelný trávník.

VV-3/3 okrasná směs s jílkem vytrvalým

je sestavená z kostřav červených (trsnatých, krátce výběžkatých i dlouze výběžkatých) a z nových úzkolistých odrůd jílku vytrvalého, které se šířkou listu blíží kostřavám červeným a vytvářejí s nimi proto dostatečně homogenní trávník. Jílek vytrvalý urychluje zapojení trávníku po zásevu, později z porostu ale částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřování a malém sešlapávání.

Pro založení okrasných trávníků lze použít i golfové směsi VV-13/1 či VV-14.