Směsi pro hřišťové trávníky

mají především odolávat sportovní zátěži. Jejich základní složku proto tvoří jílek vytrvalý, který se po zásevu rychle vyvíjí, dobře snáší sešlapávání a po poškození brzy regeneruje. Doplňkem jílku vytrvalého v hřišťových směsích je lipnice luční, která odolává poškození provozem díky svým podzemním výběžkům, navíc je zimuvzdorná, vytrvalá a poměrně suchovzdorná.

Podrobné složení směsí

Hřišťové univerzálníspeciálnírenovace ligových trávníkůdosev hřišťjílková
DruhOdrůdaVV-7/1VV-8/1VV-8/2VV-9/1VV-9/2
Jílek vytrvalýBarorlando2510202025
Barolympic 10   
Barlicum  25  
Europitch151515  
Altesse15  2520
Amiata10151510 
Oase    20
Jozífek1010153535
Lipnice lučníRubicon1010   
Barghini   10 
Lincolnshire 3010  
Barhelene15    

V průběhu roku může dojít k úpravě složení.

VV-7/1 hřišťová univerzální směs

je určena pro zakládání běžných hřišťových ploch a obdobných silně zatěžovaných trávníků. Díky výraznému podílu jílku vytrvalého ve směsi se porost po zásevu brzy zapojí, vytvořený trávník je vitální a schopný rychle regenerovat po případném poškození nadměrnou zátěží.

VV-8/1 speciální hřišťová směs

má podíl lipnice luční zvýšený na 40%, proto se po zásevu trochu pomaleji vyvíjí a potřebuje delší čas na zesílení a plné zapojení trávníku. Využívá se především pro zásev hracích ploch ligových stadionů nebo na zakládání předpěstovávaných trávníků, určených pro pokládání na hřiště.

VV-8/2 pro renovaci ligových trávníků

je určena především pro průběžné dosévání kvalitních nezaplevelených hřišťových trávníků. Předpokládáme ale, že díky svému vynikajícímu odrůdovému složení i vysokým parametrům použitých partií osiv nalezne uplatnění také při zakládání nových hřišť a tréninkových ploch.

VV-9/1 směs pro dosev hřišť

je sestavena z pěti trávníkových odrůd jílku vytrvalého a 10% směsi tvoří lipnice luční. Slouží pro dosévání poškozených hřišťových porostů. Ve výjimečných případech je možné tuto směs použít i jako náhradu univerzální hřišťové směsi při zásevu tréninkových hracích ploch.

VV-9/2 jílková směs pro dosev hřišť

je složena pouze z odrůd jílku vytrvalého, lipnici luční neobsahuje. Je učena pro přisévání hřišťových porostů s dostatečným zastoupením lipnice luční, nebo naopak pro dosev méně kvalitních trávníků, ve kterých již výrazně převažuje plevelná lipnice roční a pomalu rostoucí lipnice luční by se v takovém případě neprosadila.