Směsi pro krajinné trávníky

musí vytvářet porost schopný přizpůsobit se rozmanitým půdním a klimatickým podmínkám konkrétních stanovišť, jsou proto druhově i odrůdově velmi pestré. Požadované vlastnosti jednotlivých typů krajinných trávníků (sadových, komunikačních, rekultivačních, parkových atd.) se značně odlišují, a proto se také výrazně liší receptury jednotlivých krajinných směsí.

Podrobné složení směsí

Krajinné parková do suchasadové mezipásykrajinná s Jplprotierozní s Jmkomunikačníkrajinná dálničníkomunikační s Krparková
DruhOdrůdaVV-16/1VV-17VV-17/1VV-18/2VV-19/1VV-19/2VV-19/3VV-20
Jílek vytrvalýBarlicum       10
Barlancia10       
Altesse10      15
Barorlando15      10
Jozífek       20
Filip   20151515 
Jaspis 4n   20    
Jílek mnohokvětý
italský
Prolog   15    
Jílek jednoletýProwest     510 
Kostřava červená
dlouze výběžkatá
Bardance15151520252510 
Barjessica       10
Polka 2522     
Kostřava červená
krátce výběžkatá
Baroyal     15 10
Mirka5       
Viktorka 1515 10   
Kostřava červená
trsnatá
Barchip 20  2020 10
Musica10       
Bargreen  20     
Kostřava drsnolistáShaun201515    5
Dorotka    513  
Kostřava rákosovitáBarcesar   20  60 
Scorpiones    15   
Lipnice lučníRubicon5    5 10
Barghini10  55   
Sunbeam 99   5 
Psineček tenkýHeriot 11 32  
Jetel plazivýJura  3 2   

V průběhu roku může dojít k úpravě složení.

VV-16/1 parková směs do sucha

je určena zejména pro trávníky pod stromy, u kterých se požaduje kromě odolnosti vůči suchu i tolerance k zastínění. Významnou složku směsi proto tvoří suchovzdorná kostřava drsnolistá. Velmi dobře se směs uplatní i na ostatních parkových plochách a na rekreačních trávnících.

VV-17 směs do sadových mezipásů

vytváří poměrně hustý a přitom málo vzrůstný drn, který velmi dobře snáší extenzivní ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Na přání zákazníků je možné směs doplnit jetelem plazivým.

VV-17/1 krajinná směs s jetelem plazivým

Směs jde vstříc požadavkům architektů, projektantů a sadařů na málo vzrůstnou, suchovzdornou a vytrvalou směs s podílem jetelovin. Vychází z oblíbené směsi pro sadové mezipásy a je obohacena o 3% jetele plazivého. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám s častými obdobími sucha a horka se směsi s podílem jetelovin a dalších bylin uplatňují stále více.

VV-18/2 protierozní směs s jílkem mnohokvětým

slouží pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch a pozemků určených pro dočasné zatravnění (např. před zalesněním). Pro trvalé zatravnění je vhodné kombinovat protierozní a parkvou směs.

VV-19/1 komunikační směs

obsahuje kromě suchovzdorných travních druhů také omezený podíl jetele plazivého, umožňující použít směs i pro ozelenění ploch s nekvalitní chudou půdou bez živin (tzv.hlušinou).

VV-19/2 krajinná dálniční směs

má obdobné složení jako RSM směsi pro komunikační trávníky, doporučované německým předpisem Regel-Saatgut-Mischungen. Přídavek 5% diploidního jílku jednoletého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu, později z porostu ustoupí.

VV-19/3 komunikační směs s kostřavou rákosovitou

je určena pro ozeleňování extenzivních ploch, na kterých je hluboký ale nekvalitní jílový či kamenitý substrát a nízká hladina spodní vody. Směs vytváří vzrůstnější porost s hrubší texturou.

VV-20 parková směs

se používá na rychlé zatravnění ploch ohrožených erozí půdy či zaplevelením vytrvalými plevely. Slouží také k rekultivacím poškozených travních porostů a pro zakládání krajinných a parkových trávníků, u kterých se předpokládá rekreační využití (koupaliště, travnaté cesty, parkoviště…).

Pro založení krajinných trávníků lze použít také osivo okrasných směsí VV-1, VV-3/1 nebo VV-3/2, charakter krajinných trávníků mají i golfové směsi VV-12/1, VV-12/2 a zejména směs pro rafy VV-15.